Czym są Msze Św. Gregoriańskie? 

Msze Gregoriańskie to seria 30 Mszy Świętych, tradycyjnie odprawianych w ciągu 30 kolejnych dni, tak szybko, jak to możliwe po śmierci osoby. Są ofiarowane za indywidualną duszę. Poprzez Msze Św. Gregoriańskie modlimy się o uwolnienie tej duszy z Czyśćca.

Zwyczaj ofiarowania Mszy Św. Gregoriańskich dla konkretnej duszy, oznacza ufność, że dzięki Bożemu Miłosierdziu, ta dusza jest już w Czyśćcu. Ten zwyczaj uznaje, że niewielu ludzi jest od razu po śmierci gotowych na Niebo, ale poprzez nieustanne wstawiennictwo za pomocą Mszy Św. można udoskonalić duszę dzięki łasce i umożliwić jej wejście do wspólnego zjednoczenia z Trójcą Przenajświętszą - naszym Bogiem, który sam w sobie jest Miłością.

Certyfikat Mszy Św. Gregorańskich wyślemy Tobie lub osobie, którą wyznaczysz.

Historia Mszy Św. Gregoriańskich

Msze Gregoriańskie wzięły swoją nazwę od świętego Grzegorza Wielkiego, który był suwerennym papieżem w latach 590–604. Święty Grzegorz Wielki przyczynił się do rozpowszechnienia pobożnej praktyki odprawiania tych Mszy za wybawienie dusz z czyśćca. W swoich dialogach mówi nam, że odprawiał Msze św. przez trzydzieści kolejnych dni za duszę Justusa, mnicha, który zmarł w klasztorze św. Andrzeja w Rzymie. Pod koniec trzydziestej Mszy, zmarły ukazał się jednemu z współbraci i oznajmił, że został uwolniony z płomieni Czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy św. Pan Bóg w miłosierdziu swoim wybawi duszę, za którą modlono się podczas nich i wprowadzi ją do nieba.

Praktyka mszy gregoriańskich rozwinęła się w VIII w. i towarzyszyło jej przekonanie o szczególnej ich skuteczności dla zmarłych pozostających w czyśćcu. W 1884 r. Kongregacja Odpustów wyjaśniła, iż zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą. Nie obdarzono jednak mszy gregoriańskich specjalnymi odpustami, a ta pobożna praktyka opiera się tylko na przeświadczeniu wiernych o ich skuteczności. Wśród teologów utrwaliła się opinia, że źródłem tej szczególnej skuteczności są zasługi papieża Grzegorza i jego wstawiennictwo.

Zamów Mszę Św.